พิมพ์สติ๊กเกอร์ เจ

รับพิมพ์สติ๊กเกอร์เกอร์เจ สำหรับติด Packaging อาหารเจ เช่นสติ๊กเกอร์เจ ติดขนมปัง สติ๊กเกอร์เจติดเครื่องดื่ม หรือสติ๊กเกอร์เจ สำหรับติดอาหารเจ สามารถกำหนัดขนาดสติ๊กเกอร์เจ สั่งผลิตตามจำนวนที่ท่านต้องการได้เลยครับ เช่น ต้องการขนาดเท่าเหรียญ 1 บาท หรือเหรียญ 10 บาท และระบุจำนวนมาได้เลย

Continue reading